V. országos magyar matematikaolimpia

Iskolánkból 13 tanuló vett részt a február 20-23. között Aradon megszervezett V. Országos Magyar
Matematikaolimpián, mely egyben a XXXII. Erdélyi Magyar Matematikaverseny volt.
Az általános iskolások egy három órás megmérettetésen, a középiskolások pedig két nap – egy három, illetve egy négy órás – írásbeli fordulón mérhették össze tudásukat. 
V. osztályból Barna Roland, Benő Mátyás, Dénes Csenge, Nagy Ayanna Künde, VII. osztályból Murgu Ákos, VIII. osztályból Biró Andor, Márton Ágnes és Ruff Brigitta. IX. osztályból Madaras Virág, X. osztályból Kiss Abigél, XI. osztályból Durugy Attila és Zágoni Mátyás, XII. osztályból pedig Matlák Péter Zsolt képviselte iskolánkat.
Közülük többen is díjjal térhettek haza: Benő Mátyás V.C osztályos tanuló minisztériumi I. díjat, valamint EMMV I. díjat szerzett, Dénes Csenge (V.B) minisztériumi III., EMMV II. díjas lett. Mindkettőjük felkészítő tanára Simon Vivien. Ugyancsak az V. osztályosok között Nagy Ayanna Künde (V.A) EMMV dicséretben részesült.
Felkészítő tanára Soós Emőke. VIII. évfolyamon Ruff Brigitta (VIII.A) minisztériumi dicséretet és EMMV II. díjat,
Márton Ágnes (VIII.A) pedig minisztériumi dicséretet és EMMV III. díjat kapott. Mindkettőjük felkészítő tanára
Szilágyi Judit.
A középiskolások közül Kiss Abigél (X.B) EMMV dicséretben részesült, Durugy Attila (XI.B) pedig minisztériumi
III. díjat, illetve EMMV II. díjat kapott. Felkészítő tanáruk Nagy Örs.
Kiss Abigél és Durugy Attila továbbjutott a április 19-23. között Miskolcon sorra kerülő XXIX. Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyre.
Gratulálunk az összes versenyző diáknak és felkészítő tanáraiknak, ugyanakkor további eredményes készülődést kívánunk a két középiskolás tanulónak az áprilisban tartandó következő fordulóra!