Orbán István emlékkiállítás

ORBÁN ISTVÁN-EMLÉKKIÁLLÍTÁS ISKOLÁNKBAN. MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK.
SZELLEMI ÖRÖKSÉGÜNK ÁPOLÁSA

 Többszörös esemény ünneplésére került sor iskolánkban 2023. január 19-én. A zsúfolásig megtelt Klub Galériában képzőművészeti kiállítással adóztunk Orbán István tanár úr emlékének, a művészpedagógus születésének 70. évfordulója alkalmából, és ezáltal a Magyar kultúra napjának, szellemi örökségünk ápolásának. 

Schuller Hajnal igazgató ismertette a művésznek az iskolában betöltött szerepét. ,,Orbán István nemcsak nagyszerű képzőművész volt, hanem kiváló ember és pedagógus is. Iskolatörténeti kincstárat hagyott hátra, művészeti és iskolatörténeti írásai jelentek meg, megálmodta iskolánk múzeumát, amit nekünk, utódoknak kell kivitelezni.”

Orbán István munkáit Székely Géza művészpedagógus méltatta. Beszédében hangsúlyozta:  ,,Orbán István életműve ,,a szépművészet hármas útja” metaforával összegezhető. Ez három jól elkülöníthető, de egymáshoz szervesen kapcsolódó életút: a művészi, a pedagógiai és a művészetszervezői vonal. Ez az egység magába foglalja az analitikusan boncolgató, kutatni vágyó szemlélet, a szintézisteremtő, összegző igényű törekvés különböző állomásait. Alkotóművészete széles ívű, a naturalisztikus látásmódtól a posztimpresszionizmuson, expresszionizmuson, konstruktivizmuson, strukturalizmuson és az op-art hatások mentén haladva, az absztrakt ábrázoláűsmód mezsgyéjéig húzódnak.”

Szabó Zsolt, a Kolozsvár Társaság elnöke más vonatkozásban is közelebb hozta Orbán István munkásságát. ,,Méltó megünneplése a magyar kultúra napjának itt, az iskolában… Legyünk őrei az örökségnek, hogy továbbvigyük és számontartsuk szellemi örökségét, ápoljuk, amire fogékonyak vagyunk…”

Művészi műsorral közreműködött iskolánk Örökségünk Őrei TörténÉszek diákcsapata. Szász Noémi zongorán játszott, Rancea Alex Krisztián pedig Kosztolányi Dezső Színes tintákról álmodom című versét adta elő, valamint részletet a rajztanár önéletírásából.

A kiállítást Murádin Lovász Noémi művészpedagógus szervezte. Társszervező az Örökségünk Őrei projekt TörténÉszek diákcsapata volt. 

Szívből gratulálunk mindannyiatoknak! Megköszönjük munkásságotokat! Büszkék vagyunk rátok!  🙂 🙂 

A kiállítás plakátja 

Szabadság napilapban

Kolozsvári rádióban